Viện nghiên cứu môi trường (UfU)

Viện nghiên cứu môi trường UfU là một viện khoa học và một tổ chức dân sự. Nó khởi tạo và quản lý các dự án khoa học, các hoạt động và những mạng lưới mang những đặc điểm sau: có tầm quan trọng về mặt xã hội và công cộng; thúc đẩy thay đổi tình trạng môi trường sinh thái đang xuống cấp;  cần và khuyến khích sự tham gia của người dân. 

Viện được thành lập vào năm 1990, đến nay  viện có 26 nhân viên làm việc tại nhiều dự án trong và ngoài nước, trên các lĩnh vực như Bảo vệ khí hậu và Giáo dục môi trường, Luật Môi trường và sự tham gia, cũng như  Quản lý tài nguyên và Truyền thông môi trường. Hội thảo UfU là một lĩnh vực mở với các chủ đề và các dự án khác nhau, đóng vai trò như hạt giống cho các lĩnh vực mới  xuất hiện.

UFU là một tổ chức phi lợi nhuận và được cơ quan thuế Berlin công nhận là đặc biệt xứng đáng được ủng hộ. Doanh thu hàng năm của Viện đạt 1,8 triệu Euro.

Hoạt động của UfU dựa trên sự ủng hộ của các thành viên. Hiện nay khoảng 250 thành viên và các nhà tài trợ hỗ trợ công việc của Viện thông qua việc đóng góp tiền cũng như  thời gian rảnh rỗi. UfU có văn phòng tại Berlin và Halle, CHLB Đức. Một Hội đồng khoa học  tư vấn cho UfU. Tham gia làm việc trong  hội đồng cố vấn là các chuyên viên cao cấp như  giáo sư tiến sĩ EU Simonis -nhà khoa học chính trị,  hoặc Giáo sư Tiến sĩ Hartmut Grassl- nhà nghiên cứu khí hậu.

UfU tại Việt Nam 

UFU hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998. Từ năm 2004 Viện đã thực hiện chủ yếu các dự án trong lĩnh vực bảo tồn đất. UfU cùng với Cơ quan Môi trường Liên bang Đức và công ty TNHH MSP (MSP GmbH) chịu trách nhiệm về dự án khoa học quốc tế duy nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực Quản lý đất để xây dựng Bản đồ các vùng ô nhiễm toàn quốc tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2009 với sự tài trợ của Bộ Đào tạo và nghiên cứu Đức BMBF (02WA0533) (Mô hình được đề cập trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới -Đăng ký quốc gia về các vùng ô nhiễm, trang 77). Hơn nữa, kể từ năm 2004, UfU hình thành và tổ chức Hội nghị đối thoại thường niên giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Bộ TN & MT) và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân của Cộng hòa Liên bang Đức, sau đây gọi tắt là Bộ Môi trường Liên bang Đức (BMUB) tại Việt Nam về các chủ đề bảo vệ đất, đất ô nhiễm và các biện pháp giải quyết, ứng phó với các chất thải công nghiệp nguy hại.

Từ nhiều năm nay UfU làm việc với các tổ chức khoa học quan trọng tại Việt Nam.  UfU đã ký kết với các tổ chức sau đây Biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương và từ đó sự hợp tác ngày càng được củng cố trong các dự án thích hợp:

  • Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) tai  Hà Nội (từ năm 2005) 
  • Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) Hà Nội (từ năm 2011) 
  • Viện nghiên cứu khoa học Miền Trung, Thành phố Huế (MISR) (từ năm 2014) 

UfU cũng  duy trì quan hệ làm việc tích cực với các tổ chức sau:

  • Sở Địa chính (Bộ TN & MT) Hà Nội 
  • Vụ chính sách và pháp chế (Tổng cục Môi trường) Hà Nội 
  • Đại học Nông nghiệp Hà Nội 
  • Sở tài nguyên và Môi trường Nam Định và Bắc Ninh (DONRE) 
  • Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường Hà Nội 
  • Đại học Thái Nguyên 

Địa chỉ liên hệ bên Đức:

Tiến sĩ Michael Zschiesche (recht@ufu.de) Điện thoại: 49 30 42.849.930 Fax: ++ 49 30.428 00.485 

Địa chỉ liên hệ phía Việt Nam:

Tiến sĩ Phạm Ngọc Hân (han@ufu.dethuy@ufu.de) 84 4 (0) 90 44 66 231